• A  A  A  
Terug naar vorige pagina

Gevraagd advies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Uit studies blijkt dat huiselijk geweld gerelateerd aan genderdiversiteit niet altijd door de instanties wordt herkent. De Regenboograad heeft het College gevraagd om zowel Moviera als de Brede basisteams toe te rusten om huiselijk geweld gerelateerd aan genderdiversiteit te herkennen en dit ook bespreekbaar te maken met de betrokkenen als het zich voordoet. Tevens hebben we verzocht om dit expliciet op te nemen in de lokale agenda HGKM en om in de communicatie (ook bij subsidie-partners als Moviera) aandacht te besteden aan andere relatievormen. Het College heeft toegezegd dit te zullen gaan doen.

Documenten

  • Download 20220217-Gevraagd-advies-lokale-agenda-HGKM.pdf
  • Download Brief-aan-de-adviescommissies-lokale-aanpak-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling.pdf

Download alles

Terug naar vorige pagina

Gevraagd advies WijkGGZ-teams

Bij de inrichting van WijkGGZ-teams in het Rijk van Nijmegen moet aandacht zijn voor LHBTIQ+-sensitiviteit. Het College heeft hier advies over gevraagd aan de RegenboogRaad.

 

Terug naar vorige pagina

Gevraagd advies Sport- en Beweegnota 2021-2024

Het college heeft gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van de voorgenomen Sport- en Beweegnota 2021 – 2024. De EuroGames zullen in 2022 in Nijmegen plaatsvinden, en bieden een kans om meer bewustwording en acceptatie binnen de sport te creĆ«ren. In de bijlage ons advies op de Sport- en Beweegnota 2021 – 2024 en de reactie van het college.

Terug naar vorige pagina

Ongevraagd advies positie LHBTIQ+-ers op scholen

Naar aanleiding van een rapport waarin de Inspectie voor het Onderwijs concludeert dat homoseksuele leerlingen anders worden behandeld dan heteroseksuele leerlingen op de scholen heeft de RegenboogRaad het college een ongevraagd advies gegeven. RRn vraagt het college hierin te onderzoeken hoe het in Nijmegen hiermee gesteld is.

De reactie van het College is ontvangen op 7 december, samen met de reactie op het gevraagde advies over het uitvoeringsplan SchoolsOUT 2022-2025.

Terug naar vorige pagina

Bouwstenen Coalitieakkoord 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 hebben de adviescommissie JMG, de Seniorenraad, Kleurrijk Samenleven Nijmegen, de CliĆ«ntenraad P-wet en de RegenboogRaad Nijmegen elk vanuit hun eigen werkveld bouwstenen opgesteld. Deze bouwstenen zijn gezamenlijk verstuurd aan de fracties van de politieke partijen in de Nijmeegse gemeenteraad voor de oplading van hun verkiezingsprogramma’s.