• A  A  A  
Terug naar vorige pagina

Advies Doorontwikkeling en Brede Basisteams (BBT)

De adviescommissie heeft het college op verschillende deelonderwerpen met betrekking tot de doorontwikkeling en de brede basisteams geadviseerd.
Hier het overzicht van deze adviezen en de reacties van het college hierop.

 • 31 oktober 2019 Doorontwikkeling Stelselwijziging MO & Jeugd. Het betreft een complexe transitie richting Brede Basisteams
  12 december 2019 Reactie college op advies Doorontwikkeling Stelselwijziging.
 • 19 april 2020 advies over de ouderen(adviseurs) en de toegang tot de klassieke Wmo in relatie tot de Brede basisteams Volwassenen
  29 mei 2020 reactie college op advies ouderenadviseurs
 • 22 mei 2020 advies over Programma van Eisen BBT J&G
  16 juni 2020 reactie college hierop
 • 16 november 2020 advies offerte aanvraag BBT V
  18 november 2020 reactie college op advies BBT V

Documenten

 • Download adviesstelselwijzigingbbt20191031-1.pdf
 • Download 20191212-Reactie-adviezen-LHBT-doorontwikkeling-BBT-contouren-bestek.pdf
 • Download Advies-op-rapporten-ouderenadviseur-en-WMO-klassiek-20200419.pdf
 • Download 20200519-reactie-op-advies-BBTV-de-ouderenadviseurs-en-de-toegang-tot-de-klassieke-Wmo.pdf
 • Download Advies-Programma-van-Eisen-jeugd-en-gezin20200522.pdf
 • Download Reactiebrief-college-lhbt-beleid-BBT-Jeugd-en-Gezin20200616.pdf
 • Download 20201116-LHBT-advies-offerte-aanvraag-BBT-V.pdf
 • Download 20201118-Reactie-adviescommissie-LHBT-advies-doorontwikkeling-BBT.pdf

Download alles

Terug naar vorige pagina

Ongevraagd advies over aanspreektitels op gemeentelijke formulieren

Op 11 januari 2016 stuurde de adviescommissie een ongevraagd advies naar het college over aanspreektitels op gemeentelijke formulieren.

De adviescommissie adviseert het college zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen door de gemeente worden aangesproken/aangeschreven als ‘meneer’ of ‘mevrouw’ als dit niet bij hen past.