• A  A  A  

Onze belangrijkste taken

De Adviescommissie RegenboogRaad-beleid (Lesbische, Homoseksuele-, Biseksuele en Transgender personen) is een commissie die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders adviseert over voorgenomen beleid. Het uitgangspunt bij onze adviezen is dat wij de belangen behartigen van RegenboogRaad’s in Nijmegen.

De commissie vergadert met uitzondering van de maanden juli en augustus maandelijks en bespreekt dan voorgenomen gemeentelijk beleid. Ook worden er elke maand gasten uitgenodigd, bijvoorbeeld beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van RegenboogRaad-organisaties. Periodiek is er tevens contact met de eerstverantwoordelijke wethouder (wethouder van zorg en welzijn) en met andere adviescommissies.

Soms vraagt het college van B&W de commissie om advies over een bepaald beleidsterrein, soms geeft de commissie ongevraagd advies – als dat nuttig geacht wordt. Deze adviezen en aanbevelingen worden meestal schriftelijk gedaan en altijd gericht aan burgemeester en wethouders. Het college van B&W geeft altijd schriftelijk een reactie. Als een advies overgenomen wordt, volgt de commissie nauwgezet de uitvoering en de totstandkoming hiervan.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar regenboograad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op