• A  A  A  

Agenda

Vergaderschema vanaf mei 2018: 8 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december. De vergaderingen vinden plaats in het stadhuis en zijn (in principe) openbaar.

U kunt de vergaderingen bijwonen door het sturen van een e-mail naar de secretaris: regenboograad@nijmegen.nl.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar regenboograad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op