• A  A  A  

Actueel

Filter op thema:

  • Reset Filters

Regenboogagenda 2021 2024

De RegenboogRaad is, net als andere betrokken organisaties en actieve burgers, betrokken bij de totstandkoming van de Regenboogagenda 2021 2024 en heeft het college hierover geadviseerd.

Lees verder

Advies Inclusieagenda

De RegenbogRaad adviseert het college de systematiek van SchoolsOUT te starten met een apart project voorzien van een eigen budget en om de doelstellingen ten aanzien van LHBT+-ers met een

Lees verder

Bouwstenen Coalitieakkoord 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 hebben de adviescommissie JMG, de Seniorenraad, Kleurrijk Samenleven Nijmegen, de Cliëntenraad P-wet en de RegenboogRaad Nijmegen elk vanuit hun eigen werkveld

Lees verder

Advies Uitvoeringsagenda wonen 2020-2025

De adviescommissie heeft een advies ingediend over de Uitvoeringsagenda wonen 2020-2025. De reactie van het college hierop is terug te vinden in de Zienswijzenota Omgevingsvisie (pagina 76-77). De Uitvoeringsagenda wonen

Lees verder

Advies Armoedeagenda 2020-2024

De adviescommissie LHBT heeft het college geadviseerd op de Armoedeagenda 2020-2024. Hierbij is speciale aandacht gevraagd voor de als kwetsbaar te betitelen positie van transgender personen.

Lees verder

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar regenboograad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op