• A  A  A  

RegenboogRaad Nijmegen

De RegenboogRaad Nijmegen is een commissie die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders adviseert over voorgenomen Lesbisch, Homoseksueel, Biseksuele, Transgender, Intersekse beleid. Het uitgangspunt bij onze adviezen is dat wij de belangen behartigen van de LHBTI+-doelgroep in Nijmegen. Het is ons streven dat er op alle beleidsterreinen door het college van B&W aandacht wordt geschonken aan diversiteit, empowerment en emancipatie van iedereen.

Gevraagd advies WijkGGZ-teams

Bij de inrichting van WijkGGZ-teams in het Rijk van Nijmegen moet aandacht zijn voor LHBTIQ+-sensitiviteit. Het College heeft hier advies over gevraagd aan de RegenboogRaad.

Lees meer >

Aankomende vergaderingen

De adviescommissie vergadert een keer per maand in het stadhuis. Wilt u meer informatie over de vergaderingen stuur e-mail naar de secretaris: regenboograad@nijmegen.nl.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar regenboograad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op