• A  A  A  

Adviescommissie RegenboogRaad-beleid

De Adviescommissie RegenboogRaad-beleid (Lesbische, Homoseksuele-, Biseksuele en Transgender personen) is een commissie die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders adviseert over voorgenomen beleid. Het uitgangspunt bij onze adviezen is dat wij de belangen behartigen van RegenboogRaad’s in Nijmegen. Het is ons streven dat er op alle beleidsterreinen door het college van B&W aandacht wordt geschonken aan diversiteit, empowerment en emancipatie van RegenboogRaad’s.

Advies Doorontwikkeling

De adviescommissie heeft het college op 31 oktober 2019 een uitvoerig advies gestuurd over de Doorontwikkeling Stelsel MO & Jeugd. Het betreft een complexe transitie

Lees meer >

Advies SchoolsOUT

De adviescommissie heeft op 17 januari 2019 het college een gevraagd advies gegeven over het projectplan SchoolsOUT 2019-2021. Het projectplan is gericht op het verbeteren

Lees meer >

Advies Eurogames 2022

De adviescommissie heeft het college op 29 oktober een ongevraagd advies gestuurd over het naar Nijmegen halen van de Eurogames 2022. Het college gaat een

Lees meer >

Aankomende vergaderingen

De adviescommissie vergadert iedere eerste dinsdagavond van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) in het vergadercentrum van het stadhuis. De vergaderingen van de commissie zijn (in principe) openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen door het sturen van een e-mail naar de secretaris: regenboograad@nijmegen.nl.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar regenboograad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op