• A  A  A  

RegenboogRaad Nijmegen

De RegenboogRaad Nijmegen is een commissie die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders adviseert over voorgenomen Lesbisch, Homoseksueel, Biseksuele, Transgender, Intersekse beleid. Het uitgangspunt bij onze adviezen is dat wij de belangen behartigen van de LHBTI+-doelgroep in Nijmegen. Het is ons streven dat er op alle beleidsterreinen door het college van B&W aandacht wordt geschonken aan diversiteit, empowerment en emancipatie van iedereen.

Advies SchoolsOUT

De adviescommissie heeft op 17 januari 2019 het college een gevraagd advies gegeven over het projectplan SchoolsOUT 2019-2021. Het projectplan is gericht op het verbeteren

Lees meer >

Advies Eurogames 2022

De adviescommissie heeft het college op 29 oktober een ongevraagd advies gestuurd over het naar Nijmegen halen van de Eurogames 2022. Het college gaat een

Lees meer >

Aankomende vergaderingen

De adviescommissie vergadert een keer per maand in het stadhuis. Wilt u meer informatie over de vergaderingen stuur e-mail naar de secretaris: regenboograad@nijmegen.nl.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar regenboograad@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op